Friday, September 17, 2010

IAC - המכללה הישראלית לאנימציה


המכללה הישראלית לאנימציה היא המכללה המקצועית המובילה בישראל ללימודי אנימציה ומדיה דיגיטלית. המכללה הוקמה על-ידי אנשי מקצוע, במטרה ליצור אנשי מקצוע. בוגרי המכללה מבוקשים על-ידי מיטב אולפני האנימציה והמדיה במדינה ומסלולי הלימוד שלה נחשבים למקצועיים ולאפקטיביים ביותר בארץ. המכללה מפעילה מספר מסלולי לימוד, רובם במתכונת לימודי-ערב, כך שניתן לשלב בקלות עבודה ולימודים. י

http://www.ani-mator.com